Irisz koszorú

  • 0

Irisz koszorú

“Megjön a tavasz tarkasága:
fehér pöttyök és piros pontok,
virágos fák, tavaszi gondok,
tavaszi sírok ciprusága,
fehér virág hull barna sárba,
szelet mond az alkonyi pír is;
halálvágy száll a bús muzsákba,
mikor
zöld köntösét cifrázza Irisz.”
( Babits Mihály: Ballada Irisz fátyoláról)

Ihletője Iris a latin-görög istennő, a változatosság, sokszínűség istennője.
A koszorú pedig a harmónia végtelenség, folyamatosság jelképe.
A modern filozófiát és az antikvitást egyszerre jeleníti meg Babits.


  • 0

Egy rózsa története

Rózsák a történelemben
“A Biblia többször említi a rózsát, és Babilon ékírású tábláin a szépség példaképeként említik. Hérodotosz szerint Midasz király kertjében már 60 szirmú rózsák nyíltak. Az egyiptomi falfestményeken is többször előtűnik ábrázolása. Néró, római császár egy ünnepségen 200 000 rózsaszállal díszíttette fel a palotáját. A keresztény kultúra kezdetben háttérbe szorította a pogánynak tartott rózsát, de a 13. században már a kolostorkertek növénye, és a rózsa terméséből készítették a rózsafüzéreket. A középkor templomainak díszítésében, a Mária-képeken elmaradhatatlan a rózsa. Michelangelo, Leonardo, Botticelli, Raffaello reneszánsz festményein számtalanszor jut fontos szerephez.
A mohamedán vallásnak szent növénye a rózsa. Erről tanúskodik a budai Rózsadombon emelt épület: Gül Baba türbéje.
A magyar történelemben is sokszor szerepel: Nagy Lajos király 1348-ban aranyrózsát kap a pápától. Rózsával kapcsolatos az egyik legszebb legenda is: Árpádházi Szent Erzsébet kötényében rózsává változik a szegényeknek szánt alamizsna. “rózsák festményen